Tiszavirág

De Eendagsvlieg van de Tisza (Haften)

De ‘Tiszavirág’, of te wel de ‘Tiszabloem’ noemen de Hongaren deze Eendagsvlieg uit de Haftenfamilie. Meestal komt hij tussen de 1ste en 2de week van juni tot leven, iets wat uitgroeit tot een groots spektakel en bijzonder natuurverschijnsel. Gedurende een paar dagen komen miljoenen Haften tot leven. Zij ontpoppen zich, paren, zetten hun eitjes af en sterven.

Tisza-Haft 2png

 

Tiszavirág (Palinga Longicauda)

Tot het begin van de 20e eeuw kwam deze Eendagsvlieg nog op veel plaatsen in Europa voor. Door industrialisatie (vervuiling en opwarming) en het bevaarbaar maken van de rivieren vind je ze vandaag de dag alleen nog in de Tisza en enkele zijrivieren.

Tiszavirag 2

De Tiszavirág brengt een groot deel van het leven (3 jaar) als larve door in het water. De larven graven zich in U-vormige tunneltjes in en voeden zich met organische stoffen. Na 3 jaar is de ontwikkeling van de larven voltooid en vindt er een metamorfose plaats van larve naar nimf. De nimfen verlaten hun woontunnels en zwemmen naar het wateroppervlak.
Na korte tijd barst de nimfenhuid open en kunnen de vleugels zich ontplooien. Zo lang bij de vrouwtjes het proces tot geslachtsrijp insect worden zich voltrekt, vliegen de mannetjes op struiken en bomen aan de oever en onthuiden zich. Daarna vliegen ze naar het midden van de rivier op zoek naar bereidwillige vrouwtjes om te paren. Deze massavlucht duurt ongeveer 30 tot 50 minuten en is het meest fascinerende natuurverschijnsel van de Tisza.

Kort na de paring sterven de mannetjes. De dode mannetjes vormen samen met de nimfenhuiden een wit-grijsbruin tapijt op het water, de zogenaamde Tiszabloem (Tiszavirág). Ze drijven dan stroomafwaarts. In tegenstelling tot de mannetjes vliegen de vrouwtjes stroomopwaarts en raken daarbij van tijd tot tijd het wateroppervlak aan en leggen zo hun eitjes. Kort daarna sterven ze en dragen dan bij aan het bloementapijt op het water.

Na 4 tot 6 weken komen de jonge larven uit en graven zich in de klei in, waarmee de ontwikkeling van deze fascinerende cirkel gesloten wordt.


Life In The Undergrowth 2 of 5 Taking To The Air door costello74

(terug naar Puszta en Tisza)